Βελερεφόντεια 2019 Αφιερωμένα στον Εθελοντισμό & στους Δασοπυροσβέστες21 Ιουνίου, 2019

Στον Αγώνα Δρόμου ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΑ 2019 τιμάμε τον εθελοντισμό και τους
εθελοντές δασοπυροσβέστες του Δήμου Μαραθώνα.

Share: