Προκήρυξη 3ος ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ14 Σεπτεμβρίου, 2015

Ο Αθλητικός Κολυμβητικός ΄Όμιλος Λιβαδειάς (Α.Κ.Ο.Λ.), στα πλαίσια των εκδηλώσεων “ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2015” του Δήμου Λεβαδέων,σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και την Αθλητική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων, προκηρύσσουν αγώνα δρόμου, εκτός σταδίου, με την επωνυμία:
«3ος ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2015»
Οαγώναςθαδιεξαχθείσύμφωναμετουςπαρακάτωόρους :
1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΚΥΡΙΑΚΗ27ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2015
2.ΤΟΠΟΣΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:ΛΙΒΑΔΕΙΑΒΟΙΩΤΙΑΣ
3.ΑΦΕΤΗΡΙΑ&ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:ΠΛΑΤΕΙΑΛΑΜΠΡΟΥΚΑΤΣΩΝΗ(ΠΑΡΚΟ)
4.Παράλληλαμετονημιμαραθώνιοθαδιεξαχθούνκαιοιαγώνες:
4.1.Αγώνας10.000μ.ανδρών–γυναικώνκαιμαθητών/τριώνΛυκείων
4.2Αγώνας5.000μανδρών–γυναικών
4.3.Αγώνας1.000μ.μαθητών/τριώνΔημοτικώνσχολείων&Γυμνασίων
4.4.Αγώνας600μ.αθλητών-τριώνSpecialOlympic.
5. Όλες οι διαδρομές είναι ασφάλτινες

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ( 21.100 μ.)
Η διαδρομή είναι πιστοποιημένη από IAAF & AIMS
Ώρα εκκίνησης 9:40
Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο) – Δημητρίου Παπασπύρου (πρώην Λεωφόρος Αθηνών) – έξοδος Περιφερειακής Λιβαδειάς στην Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς-Άμφισσας (αριστερά) – Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς-Άμφισσας (κατεύθυνση προς Δελφούς) – Διασταύρωση Ανάληψης (υπόγεια διάβαση)-Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Άμφισσας (κατεύθυνση προς Λιβαδειά) – είσοδος Λιβαδειάς (οδού Δελφών) –Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών) – Φίλωνος – Γεωργαντά – Πλατεία Μαγιάκου (Ταμπάχνα) – Στρατηγού Ιωάννου – Πλατεία Μητροπόλεως – Πεζόδρομος Κρύας (1η γέφυρα αριστερά)- Ελευθερίου Βενιζέλου – Καραγιαννοπούλου – Ανδρεαδάκη – Μπουφίδου – τερματισμός Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο).
Σημείωση: Η χρονομέτρηση θα είναι ηλεκτρονική και το τσιπάκι θα δοθεί μια ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα.

Ώρα λήξης – τερματισμού ημιμαραθωνίου 12:40 (Δηλαδή τρείς (3) ώρες)
6.1.10.000μέτρα
Ωραεκκίνησης9:30
Πλατεία Λ.Κατσώνη (Πάρκο) –Δημάρχου Περγαντά (πρώην Θεσ/νίκης)-Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς Άμφισσας αριστερά-υπόγεια διάβαση στη διασταύρωση της Ανάληψης-Π.Ε.Ο Άμφισσας-Λιβαδειάς δεξιά-είσοδος Λιβαδειάς Δελφών-Δημάρχου Ανδρεαδάκη(πρώην Πεσόντων Μαχητών) – Καλιαγκάκη – Γεωργαντά – Στρατηγού Ιωάννου – Τσόγκα – Ελευθερίου Βενιζέλου –Καραγιαννοπούλου–Ανδρεαδάκη–Μπουφίδου–τερματισμόςΠλατεία.Κατσώνη(Πάρκο).
Σημείωση: Η χρονομέτρηση θα είναι ηλεκτρονική και το τσιπάκι θα δοθεί μια ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα.
6.2.5.000μέτρα
Ώραεκκίνησης9:45
Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο) – Γεωργαντά – Πλατεία Μαγιάκου (Ταμπάχνα) – Στρατηγού Ιωάννου – Πλατεία Μητροπόλεως – Πεζόδρομος Κρύας (1η γέφυρα αριστερά)- Ελευθερίου Βενιζέλου – Καραγιαννοπούλου – Πλατεία Συνοικισμού- Δημάρχου Παπασπύρου (πρώην Αθηνών) -Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου (Χάριτες)-Αλιάρτου-Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου-Σοφοκλέους-Φίλωνος-Καραγιαννοπούλου – Ανδρεαδάκη – Μπουφίδου – τερματισμός Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο).

6.3.1.000μέτρα
ΓιαΔημοτικά,ώραεκκίνησης9:50
ΓιαΓυμνάσια,ώραεκκίνησης10:00
Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο) – Γεωργαντά – Πλατεία Μαγιάκου (Ταμπάχνα) – Στρατηγού Ιωάννου – Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών) – τερματισμός Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο).

6.4.600μέτραSpecialOlympics
Ώραεκκίνησης10:05
Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη–Γεωργαντά–Σπυρίδωνος–Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)–τερματισμός Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο).

7.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1. Ο Ημιμαραθώνιος δρόμος είναι ανοικτός λαϊκός αγώνας και επιτρέπεται η συμμετοχή σε όλους όσοι είναι είκοσι (20) ετών και μεγαλύτεροι, δηλαδή γεννηθέντες το 1994 και κάτω, εγγεγραμμένοισεσωματείαμέλητουΣΕΓΑΣήανεξάρτητοι.
7.2. Στον αγώνα των 10.000 μ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι δέκα έξι (16) ετών και μεγαλύτεροι, δηλαδή γεννηθέντες το 1999 και κάτω, εγγεγραμμένοι σε σωματεία μέλη του ΣΕΓΑΣήανεξάρτητοι.
7.3. Στον αγώνα των 5.000 μ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι δέκα έξι (16) ετών και μεγαλύτεροι, δηλαδή γεννηθέντες το 1999 και κάτω, εγγεγραμμένοι σε σωματεία μέλη του ΣΕΓΑΣήανεξάρτητοι
7.4. Στον αγώνα των 1.000 μ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γεννημένοι από το 2006 και μεγαλύτεροι (δηλαδή από 9 ετών) μαθητές-τριες Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων με προσκόμιση κατά την εγγραφή τους υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα ή συλλόγου του οποίου είναι μέλη.
7.5. Στον αγώνα των 600 μ Special Olympics δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο αθλητές-τριες Special Olympics, με υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα ή συλλόγου του οποίου είναι αθλητικά μέλη.

8ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΕΠΑΘΛΑ
Νικητές ανακηρύσσονται οι τρεις (3) πρώτοι αθλητές-τριες (ξεχωριστά Άνδρες –Γυναίκες) και οι τρεις (3) πρώτοι μαθητές-τριες όλων των κατηγοριών.
–Στουςπρώτουςνικητές–τριες,όλωντωνκατηγοριών,θααπονεμηθούνκύπελλα.
–Στουςτρειςπρώτουςνικητές–τριες,όλωντωναγώνων,θααπονεμηθούνμετάλλιακαιδιπλώματα.
–Σε όλους τους αθλητές /τριες του Ημιμαραθωνίου δρόμου ,που θα τερματίσουν,θα τουςδοθεί βαρύτιμο αναμνηστικό μετάλλιο.
–Σε όλους τους αθλητές/τριες του Ημιμαραθωνίου δρόμου, με την παραλαβή του αριθμού τους, θα τους δοθεί τεχνικό μπλουζάκι.
-Σε όλους τους αθλητές/τριες των 10 χλμ, που θα τερματίσουν, θα τους δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.
–Σε όλους τους αθλητές-τριες, όλων των αγώνων και όλων των κατηγοριών, που θα τερματίσουν , θα τους δοθεί αναμνηστικό συμμετοχής.
–Στο σύλλογο ή σχολική μονάδα Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας εκπαίδευσης, με την μεγαλύτερη συμμετοχή, θα δοθεί αναμνηστικό κύπελλο και δίπλωμα.
-Στο μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή που θα τερματίσει στον ημιμαραθώνιο θα απονεμηθεί κύπελλο.

9.ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Εγγραφές για τον Ημιμαραθώνιο και 10.000 μέτρα θα γίνονται είτε ηλεκτρονικά στο site imimarathonios.akol.gr ή akol.gr, είτε με την αποστολή της σχετικής φόρμας εγγραφής στο fax 22610 21100, ή με την κατάθεση της σχετικής δήλωσης συμμετοχής στο γραφείο του ΑΚΟΛ (Αρκαδίου 1 & Έρκυνας – Λιβαδειά) από τις 5:00 μέχρι 8:00 μ.μ., εκτός Σαββάτου & Κυριακής,μέχρικαιτηνΤετάρτη23Σεπτεμβρίου2015καιώρα22:00
Οι σύλλογοι και τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν τους αθλητές-τριές τους, με ομαδική εγγραφή, χρησιμοποιώντας τη σχετική επισυναπτόμενη φόρμα. Οι αθλητές που θα δηλωθούν με την προαναφερόμενη διαδικασία, μπορούν να επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους, από τα site, στη λίστα συμμετοχών.
Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες των 5.000 και 1.000 μέτρων, μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο site imimarathonios.akol.gr ή akol.gr ή με την κατάθεση της σχετικής δήλωσης συμμετοχής στο γραφείο του ΑΚΟΛ, ή την παραμονή των αγώνων Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έως τις 8:00μ.μ. στο χώρο της γραμματείας των αγώνων, καταθέτοντας μαζί και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση υγείας.
Η υπεύθυνη δήλωση για τους ανήλικες, που θα μετάσχουν στους αγώνες, θα γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.
Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο 22610 21100, από τις 5:30 μέχρι 8:30 μ.μ., εκτός Σαββάτου & Κυριακής ή στο κινητό 6932222453 κ. Χρήστο Πολατσίδη.

10.ΕΞΟΔΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τοκόστοςγιατησυμμετοχήστονημιμαραθώνιοείναι10,00€ανάάτομο.
Τοκόστοςγιατησυμμετοχήστα10χλμ.είναι5,00€ανά άτομο.
Τράπεζα:ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ
ΑριθμόςΛογαριασμού:398/480212-81
IBAN:GR790-110-398-00000-398-48021281
Δικαιούχος:ΑθλητικόςΚολυμβητικόςΌμιλοςΛιβαδειάς
Ησυμμετοχήστουςυπόλοιπουςαγώνεςείναιδωρεάν.
Η δήλωση συμμετοχής για τον ημιμαραθώνιο, και τα 10χλμ. θεωρείται έγκυρη, μετά την καταβολή του ποσού συμμετοχής, στο λογαριασμό του ΑΚΟΛ και την αποστολή του σχετικού παραστατικούστοfax:2261021100ήστοe-mail:info@akol.gr&akoliv@yahoo.gr.
Στο παραστατικό κατάθεσης, θα αναγράφεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα.

11.ΙΑΤΡΙΚΗΚΑΛΥΨΗ
Όλοι οι αγώνες καλύπτονται πλήρως, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και με την παρουσία ασθενοφόρου.
Σε κάθε περίπτωση οι αγωνιζόμενοι μετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη.
Οι διοργανωτές των αγώνων δεν έχουν καμία ευθύνη, για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, με θέματα ΥΓΕΙΑΣ που οφείλονται στην έλλειψη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

12.ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΑΘΛΗΤΩΝ
• • Κατά τη διάρκεια του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ αγώνα, θα διατεθεί στους μετέχοντες, εμφιαλωμένο νερό σε 5 σταθμούς : στο 5ο, 8ο, 10ο, 16ο , 19ο χιλιόμετρο και 1 σταθμός για ισοτονικά υγρά και φρούτα στο 13ο χιλιόμετρο.
• Κατά τη διάρκεια των 10.000 μέτρων, θα διατεθεί στους μετέχοντες, εμφιαλωμένο νερό σε 2 σταθμούς: στο 6ο και 9ο χιλιόμετρο.
Στον τερματισμό θα παρέχεται πρόχειρο φαγητό και εμφιαλωμένο νερό για όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες.

13.ΠΑΡΑΛΑΒΗΑΡΙΘΜΩΝ
Η παραλαβή των αριθμών και των τσιπς ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, στους μετέχοντες στον ημιμαραθώνιο, και τα 10χλμ. θα γίνεται το αργότερο μέχρι και μία (1) ώρα πριν την έναρξη των αγώνων, δηλαδή μέχρι τις 8:30 π.μ..
Υπεύθυνοι για τη συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής και των υπεύθυνων δηλώσεων υγείας των συμμετεχόντων είναι η γραμματεία των αγώνων που θα βρίσκεται στην αφετηρία.
Η αποστολή της υπογεγραμμένης φόρμας συμμετοχής (είτε στο site είτε στο fax του ΑΚΟΛ) θεωρείται και ως υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και ως εκ τούτου δεν θα απαιτείται νέα υπεύθυνη δήλωση πριν την έναρξη των αγώνων.

Οι τρεις πρώτοι όλων των κατηγοριών, μετά τον τερματισμό τους, οφείλουν να παραμείνουν κοντά στη γραμματεία, για την πραγματοποίηση των απονομών που θα γίνουν στις 12:45.

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Αλυτάρχη και την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων.

Η Οργανωτική Επιτροπή


Share: