Πρόγραμμα διοργανωσεων αγώνων Τελμησσου για το έτος 2016.18 Δεκεμβρίου, 2015

Πρόγραμμα διοργανωσεων αγώνων

Τελμησσου για το έτος 2016.

2ος Αγώνας Δρόμου Ραμνούς – Γραμματικό

10χλμ 13 Μαρτίου 2016.

4ος Αγώνας Δρόμου Λίμνης Μαραθώνα 10χλμ

και 300μ παιδιών 15 Μαΐου 2016.

2ος Αγώνας Δρόμου Δημοτικού Σχολείου

Αγ. Μαρίνας Ν. Μακρης 5χλμ και 1000μ

παιδιών, 5 Ιουνίου 2016.

16α Βελερεφοντεια παραλία Ν.Μακρης,

Αγώνας Δρόμου 6χλμ και 300μ παιδιών, 10

Ιουλίου 2016.

5ος Ευρυτανειος Δρόμος 20χλμ και 1000μ

παιδιών Κρικκελο Ευρυτανίας, 7

Αυγούστου 2016.

Μαραθώνια 2016 Αγώνας Δρόμου 10χλμ εντός του δάσους του Σχοινιά σε συνεργασία με τον Α.Σ. Φειδιππίδη Μαραθωνος. 11 Δεκεμβρίου 2016.


Share: