ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201628 Ιανουαρίου, 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Σήμερα, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, συνήλθαν τα μέλη αυτού, στην Αθήνα, στα γραφεία του ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ, Γραβιάς 9-13, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Παρόντες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι:

Γούλας Νικόλαος
Κατσίφας Βασίλειος
Καραβασίλης Βλάσης
Καράμπελας Ιωάννης
Λαζαρίδης Κυριάκος
Λιαπής Κων/νος
Κυριαζής Κων/νος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης
3. Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας. Θέσεις – Διαδικασία κατανομής.
4. Εξέταση αιτήματος Δήμου Μεσσήνης και της οργανωτικής επιτροπής του Μαραθωνίου Μεσσήνης.
5. Ενέργειες Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου.
6. Διάφορα.

Αποφασίστηκε:

ΘΕΜΑ 1ο

Ενημερώθηκε το σώμα, για αίτημα μέλους του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, να μην κάνει δεκτό το αίτημα.

ΘΕΜΑ 2ο

Παρουσιάστηκε στο σώμα η πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, σχετικά με την καταβολή του αντιτίμου του κόστους ομαδικής συμμετοχής των μελών της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, προκειμένου να υποστηρίξει το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
ΤΙΜΕΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 13 38 63
10.000μ. 7 32 57
5.000μ 7 32 57

Με δεδομένο ότι η Ο.Ε. καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της άρτιας διοργάνωσης και της υποστήριξης των συμμετεχόντων δρομέων, σε συνδυασμό με τα αυξημένα κόστη προμηθειών και υπηρεσιών, ελπίζουμε πως η ΕΟΣΛΜΑ-Υ θα αποφασίσει τη συμμετοχή των συλλόγων – μελών της στον 11ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», την Κυριακή 3 Απριλίου 2016.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εξέφρασε την δυσαρέσκεια του Δ.Σ. για την πρόταση, που είναι 4€ επάνω στον Μαραθώνιο και 2€ επάνω στους αγώνες 5 & 10 χλμ. Έτσι εκτιμάται ότι οι αθλητές δεν θα έχουν κίνητρο να γραφτούν μέσα από την ομοσπονδία μας στον Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης και ίσως οι ενδιαφερόμενοι θα αναζητήσουν άλλο ανοιξιάτικο Μαραθώνιο.
Παρά το γεγονός ότι η πρότασή, όσο αφορά τα οικονομικά, δεν είναι πρόταση που να δείχνει το πνεύμα συνεργασίας που είχε επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια και προκειμένου να διαφανεί η καλή διάθεση του Δ.Σ. και η διάθεση για συνεργασία αποφασίστηκε ομόφωνα να κληθεί η οργανωτική επιτροπή να επανεξετάσει άμεσα την πρόταση της.
Η νέα πρόταση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά αυτό που κρίνεται ως εύλογο (σύμφωνα με τις αιτιάσεις) και που είναι αύξηση 2 € για τον Μαραθώνιο και 1 € για τους αγώνες 5 & 10 χλμ και εξουσιοδοτείται ο υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Γιώργος Διαμαντής να την αποστείλει. Η αποδοχή της ανωτέρω αύξησης για τον Μαραθώνιο του 2016, δεν σημαίνει σε καμμία περίπτωση ότι παγιώνεται και θα ισχύει και για το επόμενο έτος.

ΤΙΜΕΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 11 36 46
10.000μ. 6 31 41
5.000μ 6 31 41

Εάν δεν υπάρξει άμεσα μια πρόταση μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τότε η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι να μην συνεργαστούμε για φέτος και να μην προταθεί στους συλλόγους και τα μέλη τους, η συμμετοχή στον Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης του 2016.
Παράλληλα αποφασίστηκε να κληθεί η οργανωτική επιτροπή να απαλείψει από την προκήρυξη την παράγραφο με τις αμοιβές στους πρώτους, καθώς πεποίθησή της ΕΟΣΛΜΑ-Υ είναι πως η αξία ενός Μαραθωνίου κρίνεται από τον αριθμό των συμμετεχόντων και όχι από τα ονόματα αυτών που συμμετέχουν. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει φέτος, μια και έχει ήδη γίνει ανακοίνωση, να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η προτροπή του Δ.Σ. για το επόμενο έτος.
Με την προϋπόθεση ότι η νέα πρόταση της οργανωτικής επιτροπής κινείται μέσα στα πλαίσια που έθεσε το Δ.Σ., αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή των συλλόγων μελών της ΕΟΣΛΜΑ-Υ. Οι τιμές που θα χρεωθούν οι αθλητές των συλλόγων μελών της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, θα είναι οι τιμές που θα προσφέρει η διοργάνωση με πρόσθεση 4 € για τον Μαραθώνιο και 2 € για τους αγώνες των 5 & 10 χλμ, ώστε αυτά τα επί πλέον ποσά να συγκεντρωθούν για τα ιδρύματα.

ΘΕΜΑ 3ο

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα με αφορμή το γεγονός της αύξησης των συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ αλλά και το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις το 2015 αποφασίστηκε να ζητηθούν κατ’ ελάχιστο

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2600
10 ΧΛΜ 1200
5 ΧΛΜ 600

ΣΥΝΟΛΟ 4400

Εξουσιοδοτείται ο υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Γιώργος Διαμαντής να ζητήσει από τους συλλόγους τόσο τα μητρώα ενεργών μελών των συλλόγων, σε μορφή excel (ΕΠΏΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ) καθώς και τις απαιτήσεις για θέσεις στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2016.

Το Δ.Σ. στην συνέχεια, θα κάνει κατανομή των θέσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μητρώο ενεργών μελών (maximum + 50%) τις απαιτήσεις για θέσεις αλλά και τις πραγματικές θέσεις του 2015 (για παλιούς συλλόγους).

ΘΕΜΑ 4ο

Το Δ.Σ. ανταποκρινόμενο σε αίτημα του ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με την απόφαση 509/2015 και της οργανωτικής επιτροπής του 11ου Μαραθωνίου Μεσσήνης 2016, για υπόδειξη μελών για την Οργανωτική Επιτροπή (ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής) του Μαραθωνίου Μεσσήνης 2016, αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει, ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής, εκπρόσωπο της ΕΟΣΛΜΑ-Υ : Τον Γιάννη Καράμπελα τηλ. 6948591215, μέλος του Δ.Σ., με αναπληρωτή τον Χρήστο Καλομοίρη τηλ 5913044 κιν 6973557706.

Παράλληλα εξετάστηκε το αίτημα για συνδιοργάνωση του 11ου Μαραθωνίου Μεσσήνης και των παράλληλων αγώνων 10Km και του κοινωνικό αγώνα 3Km, όπου τυχόν έσοδα θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσσήνης. Κρίθηκε ότι για να είναι η ΕΟΣΛΜΑ-Υ συνδιοργανωτής, θα έπρεπε το αίτημα να έχει υποβληθεί πολύ νωρίτερα. Θα έπρεπε να μας έχετε γνωρίσει τα στοιχεία του αγώνα, τον προϋπολογισμό του αγώνα και την ανάλυσή του καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης. Θα έπρεπε να έχουμε συμφωνήσει ποιος θα έχει την ευθύνη του αγώνα και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς και την διαδικασία. Έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα να μην αποδεχτούμε την ιδιαίτερη τιμή να είμαστε συνδιοργανωτές αλλά να είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) θεσμικός υποστηρικτής των αγώνων και να τους θέσει υπό την αιγίδα της.

ΘΕΜΑ 5ο

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Γεώργιος Διαμαντής διάβασε την επιστολή ενημέρωσης προς European Athletics (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου) εγκρίθηκε ομόφωνα και δόθηκε εντολή να αποσταλεί ηλεκτρονικά.

ΘΕΜΑ 6ο

Παρουσιάστηκε το αίτημα του Αθλητικού Ομίλου Δρομέων Κορινθίας «ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ». Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την ένταξή του στις τάξεις της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 7ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί με καταληκτική ημερομηνία 31/1/2016 να αποσταλεί το καλεντάρι των συλλόγων στον κ. Κυριάκο Λαζαρίδη. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Γεώργιος Διαμαντής εξουσιοδοτήθηκε να στείλει το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα καθοριστεί.
Η ατζέντα της συνεδρίασης θα σταλεί στα μέλη, πριν την συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων.

________ ____________
Ν. Γούλας Β. Κατσίφας
Πρόεδρος Δ.Σ. Γεν. Γραμματέας

Λιαπής Κων/νος
Κυριαζής Κων/νος
Καραβασίλης Βλάσης
Καράμπελας Ιωάννης
Λαζαρίδης Κυριάκος


Share: