Πρακτικά Δ.Σ. της 3.06.20144 Αυγούστου, 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΗΣ 3ης IOYNΙΟΥ 2014

Σήμερα, 3 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, συνήλθαν τα μέλη αυτού, στα γραφεία του ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Νικίου 56, Αιγάλεω, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Παρόντες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι:

Γούλας Νικόλαος
Διαμαντής Γεώργιος
Διακουμάκος Παύλος
Καραβασίλης Βλάσης
Καράμπελας Ιωάννης

Λαζαρίδης Κυριάκος

Λιαπής Κων/νος

Κυριαζής Κων/νος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Βασίλης Κατσίφας με την ιδιότητα του αναπληρωματικού μέλους.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Αναδιάρθρωση Δ.Σ.
 2. Αίτηση ένταξης ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 3. Αίτηση ένταξης ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
 4. Αίτημα οργανωτικής επιτροπής Φειδιππίδειου Δρόμου, για θέση του αγώνα υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
 5. Αίτημα ΣΔΙ, για θέση του 1ου Νυκτερινού Παραλίμνιου Δρόμου Ιωαννίνων υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
 6. Αίτημα ΣΜΚ για θέση του Μινωικού άθλου ΚΝΩΣΣΟΣ-ΦΑΙΣΤΟΣ-ΚΝΩΣΣΟΣ, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
 7. Αίτημα ΑΣ ΑΓΩΝ για θέση του: «1ος Αγώνας δρόμου 10χλμ λίμνης Μπελέτση» υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
 8. Αίτημα ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ για θέση του αγώνα 3ος Εορδαϊκός Ημιμαραθώνιος και αγώνας δρόμου 8χλμ, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
 9. Θέση της ΕΟΣΛΜΑ-Υ για αγώνες που διεξάγονται από ιδιώτες και από εταιρείες.
 10. Αντιμετώπιση της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του ΣΕΓΑΣ για απόδοση των χρημάτων των δρομέων, όπως είχε συμφωνήσει η ΕΟΣΛΜΑ-Υ, με τον ΣΕΓΑΣ και την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου της Αθήνας.
 11. Αντιμετώπιση της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του ΣΕΓΑΣ για απόδοση των χρημάτων των δρομέων, όπως είχε συμφωνήσει η ΕΟΣΛΜΑ-Υ, με τον ΣΕΓΑΣ και την Οργανωτική Επιτροπή του Ημι-Μαραθωνίου της Αθήνας.
 12. Διάφορα.

Αποφασίστηκε:

ΘΕΜΑ 1ο

Μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Διαμαντή, για προσωπικούς λόγους, από την θέση του στο Δ.Σ., την θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός κ. Βασίλης Κατσίφας

Μετά την αντικατάσταση αποφασίστηκε ομόφωνα η εκ νέου συγκρότηση σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος           : Γούλας Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας  : Κατσίφας Βασίλειος

Αντιπρόεδρος      : Λιαπής Κων/νος

Ταμίας               : Διακουμάκος Παύλος

Ειδ. Γραμματέας   : Καραβασίλης Βλάσσης

Αναπ. Ταμίας       : Κυριαζής Κων/νος

Έφοροι              : Καμπαξής Σπυρίδων

                        : Καράμπελας Ιωάννης

                      : Μαραγκός Σπυρίδων

                      : Λαμπρινίδης Δημήτριος

Εκπρόσωπος της ΕΟΣΛΜΑ-Υ στην επιτροπή του διεθνούς Μαραθωνίου Αθηνών «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                   : Λαζαρίδης Κυριάκος

ΘΕΜΑ 2ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Γούλας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλης Κατσίφας και ο ταμίας κ. Παύλος Διακουμάκος, μαζί ή ο καθένας χωριστά:

 1. Να λαμβάνουν από την τράπεζα ενημέρωση για τις κινήσεις και το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού.
 2. Να ανοίξουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικά, webbanking Υπηρεσίες στον τραπεζικό λογαριασμό, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.
 3. Να πραγματοποιούν εμβάσματα, μέσω του λογαριασμού, προς Οργανισμούς και Φορείς του Εξωτερικού.

ΘΕΜΑ 3ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, να γίνει δεκτή η αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το Δ.Σ. καλωσορίζει τον νέο σύλλογο, στην μεγάλη οικογένεια της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 4ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, να γίνει δεκτή η αίτηση του ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Το Δ.Σ. καλωσορίζει τον νέο σύλλογο, στην μεγάλη οικογένεια της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 5ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα, να γίνει δεκτή η αίτηση του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΩΝ. Το Δ.Σ. καλωσορίζει τον νέο σύλλογο, στην μεγάλη οικογένεια της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 6ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα τεθεί ο Φειδιππίδειος Δρόμος, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 7ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα τεθεί ο 1ος Νυκτερινός Παραλίμνιος Δρόμος Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 8ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα τεθεί ο Μινωικός άθλος ΚΝΩΣΣΟΣ-ΦΑΙΣΤΟΣ-ΚΝΩΣΣΟΣ, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 9ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα τεθεί ο «1ος Αγώνας δρόμου 10χλμ λίμνης Μπελέτση», υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ

ΘΕΜΑ 10ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα τεθεί ο 3ος Εορδαϊκός Ημιμαραθώνιος και αγώνας δρόμου 8χλμ, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ

ΘΕΜΑ 11ο

Αποφασίστηκε ομόφωνα τεθεί ο 2ος Αγώνας Δρόμου Λίμνης Μαραθώνα 2014, υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ

ΘΕΜΑ 12ο

Μετά από διαλογική συζήτηση και πολλές προτάσεις, αποφασίστηκε ομόφωνα η παρακάτω πρόταση:

Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ θα συνεργάζεται και θα βάζει στο καλεντάρι της ομοσπονδίας και των συλλόγων, αγώνες που κάνουν οι σύλλογοι μαζικού αθλητισμού, οι αθλητικές ομοσπονδίες με συναφείς δραστηριότητες (ΣΕΓΑΣ κ.λ.π.) και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Άλλοι αγώνες που γίνονται από εταιρείες ή και φυσικά πρόσωπα δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο καλεντάρι και πιθανή συνεργασία θα εξετάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί της ομοσπονδίας.

ΘΕΜΑ 13ο

Όσο αφορά τα θέματα 10 & 11 της ατζέντας, αποφασίστηκε ομόφωνα:

Να σταλεί επιστολή στον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ. Εάν δεν υπάρξει λύση σε λίγες ημέρες θα συγκληθεί Γενική συνέλευση 5 αρχική & 6/7/2014

ΘΕΜΑ 14ο

Ο πρόεδρος ενημέρωσε για τον αγώνα που θα διεξαχθεί, με διοργανωτή το Πολεμικό ναυτικό. Ο αγώνας θα είναι νυκτερινός, με εκκίνηση την Ναύπακτο, στις 21:00 της 12/7/2014 και μετά από την διέλευση της γέφυρας (ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ), τερματισμό στον φάρο του Ναυτικού στο Δρέπανο. Αποφασίστηκε ομόφωνα η ενεργός υποστήριξη του αγώνα, εκ μέρους της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας να υπογράψουν όποιο έγγραφο απαιτηθεί για αυτό.

ΘΕΜΑ 15ο

Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας, στην οργανωτική επιτροπή του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας κ. Κυριάκος Λαζαρίδης, ενημέρωσε το συμβούλιο για θέματα που συζητήθηκαν στην Γενική συνέλευσης του ΣΕΓΑΣ. Αποφασίστηκε ομόφωνα, τα θέματα που προκύπτουν, να περιληφθούν στην επιστολή, προς τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ.

Επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα καθοριστεί.

Η ατζέντα της συνεδρίασης θα σταλεί στα μέλη, πριν την συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων.

                   ________                                   ____________

Ν. Γούλας                                   Β. Κατσίφας

                Πρόεδρος Δ.Σ.                              Γεν. Γραμματέας

Διαμαντής Γεώργιος

Λιαπής Κων/νος
Διακουμάκος Παύλος
Καραβασίλης Βλάσης
Καράμπελας Ιωάννης

Λαζαρίδης Κυριάκος

Κυριαζής Κων/νος


Share: