Πρακτικά Δ.Σ. της 20.01.201428 Ιανουαρίου, 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΗΣ  20ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

Σήμερα, 20  Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, συνήλθαν τα μέλη αυτού, στα γραφεία του ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ, Νικίου 56, Αιγάλεω, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Παρόντες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι: 

Γούλας Νικόλαος
Διαμαντής Γεώργιος
Λιαπής Κων/νος
Διακουμάκος Παύλος
Καραβασίλης Βλάσης
Καράμπελας Ιωάννης 

Κυριαζής Κων/νος 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 1. Ορισμός εκπροσώπων στην οργανωτική επιτροπή του μαραθωνίου της Μεσσήνης.
 2. Επικύρωση απόφασης για το γραφείο τύπου της ΕΟΣΛΜΑ-Υ
 3. Καλεντάρι.
 4. Ενημέρωση από τον κ. Αντιπρόεδρο για τα θέματα που αφορούν την διεξαγωγή του Ποσειδώνιου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας
 5. Συνεργασία με ΣΕΓΑΣ.
 6. Διάφορα. 

Αποφασίστηκε: 

 1. Το Δ.Σ. ανταποκρινόμενο σε αίτημα του ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, για  υπόδειξη μελών, για την Οργανωτική Επιτροπή (ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του) του Μαραθωνίου Μεσσήνης 2014, αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει, ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής, εκπρόσωπο της ΕΟΣΛΜΑ-Υ : Τον Χρήστο Καλομοίρη με αναπληρωτή τον Γιάννη Καράμπελα.
 2. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την απόφαση του προέδρου, για δημιουργία γραφείου Τύπου της ομοσπονδίας. Η διεύθυνση ανατέθηκε στον Γενικό Γραμματέα κ. Γιώργο Διαμαντή που είναι και ο αρμόδιος σύμβουλος, στην επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Marketing. Στο γραφείο Τύπου θα συμμετέχει ο αντιπρόεδρος κ. Κώστας Λιαπής, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Marketing.
 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα το καλεντάρι αγώνων, ενώ αποφασίστηκε να δημοσιευτεί αυτό του πρώτου εξαμήνου και παράλληλα να σταλεί το καλεντάρι στους συλλόγους, για την περίπτωση που χρειάζεται να συμπληρωθεί.
 4. Ο αντιπρόεδρος κ. Κώστας Λιαπής, ενημέρωσε το σώμα για τα θέματα που αφορούν την διεξαγωγή του Ποσειδώνιου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας. Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα, για την Κυριακή 27 Απριλίου 2014.
 5. Ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ενημέρωσαν το σώμα, για την συνάντηση στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ. Στην συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του ΣΕΓΑΣ ο πρόεδρος κ. Κώστας Παναγόπουλος και ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Δημάκος. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και κοινή διαπίστωση ήταν, η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δυο ομοσπονδιών. Παράλληλα εκδηλώθηκε η ανάγκη για συνέχιση και η διάθεση για επέκταση της συνεργασίας. Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκε για τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας:
  Οι αθλητές που δηλώνονται από τους συλλόγους δρομέων, μέλη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, θα καταβάλουν το ποσόν των 10 ευρώ, για τον ημιμαραθώνιο και 6 ευρώ για τον αγώνα των 5 χλμ, όσο αφορά το βασικό πακέτο και αναλογικά, με πρόσθεση 15 ευρώ, για το ενισχυμένο πακέτο.
  Τα χρήματα του βασικού πακέτου, θα συγκεντρώνονται από την επιτροπή και στην συνέχεια σε ιδιαίτερη τελετή, θα αποδίδονται σε ιδρύματα, κατά 50% της επιλογής της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και κατά 50% της επιλογής του ΣΕΓΑΣ.
  Ειδικά για την πρώτη χρονιά 2014, όλο το ποσόν συμφωνήθηκε να δοθεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για την ενίσχυση των καθημερινών συσσιτίων  που πραγματοποιεί η ίδια, σε τελετή που θα συμμετέχουν και οι δυο ομοσπονδίες. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την συμφωνία του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της  Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων με τον ΣΕΓΑΣ. 

Επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, ορίστηκε για την 25/02/2014 στα γραφεία του ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σε ώρα που θα καθοριστεί. 

Η ατζέντα της συνεδρίασης θα σταλεί στα μέλη, πριν την συνεδρίαση. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων. 

                   ________                                   ____________

 

Ν. Γούλας                                   Γ. Διαμαντής

 

Πρόεδρος Δ.Σ.                               Γεν. Γραμματέας 

Λιαπής Κων/νος
Διακουμάκος Παύλος
Καραβασίλης Βλάσης
Καράμπελας Ιωάννης

 

Κυριαζής Κων/νος

 

 


Share: