Παρεμπόδιση Διεξαγωγής Αγώνων ΕΟΣΛΜΑ-Υ29 Μαρτίου, 2019

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΟΣΛΜΑ-Υ                                        28/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής  Ομοσπονδίας Συλλόγων  Λαϊκού Μαζικού  Αθλητισμού  και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) καλεί τους συλλόγους μέλη του να ενημερώνουν την ομοσπονδία έγκαιρα σε κάθε περίπτωση παρεμπόδισης διεξαγωγής αγώνα τους.

Παράλληλα θα ήθελε να θέσει τους Συλλόγους σε ετοιμότητα και ενημερώνει ότι θα υπάρξει νεώτερη επικοινωνία-ενημέρωση μέσα στην ερχόμενη βδομάδα, με οδηγίες για ενέργειες ως προς την από δω και πέρα πορεία. 

Για το Διοικητικό συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

                  

  ___________                   _________________

  Γούλας Νίκος                    Διαμαντής Γεώργιος    


Share: