Τα cookies επιτρέπουν μία σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την περιήγηση στο http://eoslmay.org/. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Ημερολόγιο όλων των Αγώνων και Εκδηλώσεων

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Σύλλογοι Μέλη Ομοσπονδίας

Σύλλογοι Μέλη Ομοσπονδίας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ ΕΟΣΛΜΑΥ ΤΗΣ 17/12/2016 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ 17/12/2016 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27 Ιουλίου 2016 που διεξήχθη στα γραφεία του Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, μεταξύ των άλλων, αποφασίστηκε:

ΘΕΜΑ 5ο 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η Εκλογο-απολογιστική συνέλευση τέλους έτους να γίνει 16 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την επομένη 17 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο με όλους τους παρόντες αντιπροσώπους που να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αποφασίστηκε ομόφωνα επίσης,  να αποσταλεί από τους Συλλόγους επιστολή με καταληκτική ημέρα 30 Νοεμβρίου 2016 που θα αφορά:

α) Τον ορισμό αντιπροσώπου και του αντικαταστάτη του για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες.

β) Υποβολή των υποψηφιοτήτων από τους Συλλόγους για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή. Στην επιστολή θα αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς που αναφέρονται στο καταστατικό και τον αθλητικό νόμο.

γ) Αναγραφή των Ιδρυμάτων στα οποία προτείνονται να δοθούν τα χρήματα του Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Την ημέρα της Γ.Σ. δεν θα γίνουν δεκτές προτάσεις από τους Συλλόγους που θα αφορούν την επιλογή Ιδρύματος ενδιαφέροντος του Συλλόγου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Αποφασίστηκε ομόφωνα να ορισθεί ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. την 30 Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη των υποψηφίων και η εισήγηση του Δ.Σ. στην Γ.Σ. για τα Ιδρύματα

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης και με εντολή του Προέδρου κ. Νίκου Γούλα:


Καλούνται όλοι οι Σύλλογοι μέλη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 να ορίσουν με έγγραφο τους τακτικό και αναπληρωματικό αντιπρόσωπο που θα έχει δικαίωμα εκπροσώπησης και ψήφου στις αρχαιρεσίες. 

Επίσης με έγγραφο (απόσπασμα από τα πρακτικά του Δ.Σ.) θα ορίζεται ο υποψήφιος για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΟΣΛΜΑ-Υ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Το έγγραφο εκπροσώπησης του Συλλόγου, (απόσπασμα από τα πρακτικά του Δ.Σ.) πρέπει να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και να φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 

Η υποψηφιότητα μπορεί να αφορά οποιουδήποτε μέλος του Συλλόγου από τα έχοντα το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.Την επιστολή τους οι Σύλλογοι θα τη διαβιβάζουν υπόψη του Αντιπροέδρου κ. Κώστα Λιαπή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info.eoslmay@gmail.com 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2016

Καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή μετά την παρέλευση της καταλυτικής ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο υποψήφιος που θα προταθεί από το Σύλλογο, θα πρέπει να έχει στις προτεραιότητές του τη διάθεση για μεγάλη συνεισφορά στη λειτουργία της Ομοσπονδίας και να έχει επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις και τις δράσεις της Ομοσπονδίας μας. 

Η παραπάνω προϋποθέσεις είναι πολύ σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. γιατί σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΣΛΜΑ-Υ,  Άρθρο 12.1 «Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ. συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.

Επίσης, σύμφωνα με το  Άρθρο 12.4 «Τα μέλη του Δ.Σ. χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Συμβούλου:

α. Εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις. 

β. Εάν ζητήσει την έκπτωση του μέλους ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει.

Την θέση του μέλους που χάνει την ιδιότητα του Συμβούλου καταλαμβάνει ο κατά σειράν επιλαχών σύμβουλος.

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 11.9 δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. :

α. Όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

β. Όποιοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας, σε αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιοι έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ. Όσοι έχουν στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ. Όποιοι έχουν στερηθεί της φίλαθλης ιδιότητας όπως περιγράφεται στο άρθρο 130 του νόμου 2725/1999, για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.»

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρθρο 3 του 2725/99 δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Τέλος, παρακαλείστε μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2016 να αποστείλετε τις προτάσεις σας για τα ιδρύματα στα οποία θα δοθούν τα χρήματα του Μαραθωνίου  και Ημιμαραθωνίου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, καθώς  και κατά την ημέρα της Γ.Σ. δεν θα γίνουν δεκτές προτάσεις για να συμπεριληφθούν νέα Ιδρύματα, ενδιαφέροντος του Συλλόγου.

Στη διάθεσή σας


Κώστας Λιαπής


Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.Υ.

Επικοινωνία:email: info.eoslmay@gmail.com 


τηλ. 6970036426

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΣΛΜΑΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ & ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ

IMG 0601

Ημερομηνία 21/12/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), αποτελείται πλέον από 65 συλλόγους-μέλη σε όλη την Ελλάδα.
Με την διοργάνωση των αγώνων, παράλληλα με την καλλιέργεια του αθλητισμού:
1. Ενισχύουμε τον εσωτερικό τουρισμό.
2. Φωτίζουμε την ιστορική σημασία των μνημείων της χώρας μας.
3. Αναδεικνύουμε και φέρνουμε σε επαφή τον κόσμο με την ομορφιά των διαφόρων περιοχών της χώρας.
4. Συμβάλλουμε στην κοινωνική αλληλεγγύη, συλλέγοντας χρήματα αγωνιζόμενοι, για ιδρύματα που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Στα πλαίσια του τελευταίου αναφερθέντος η ομοσπονδία μας έχει συμφωνήσει με την οργανωτική επιτροπή του Μαραθωνίου της Θεσσαλονίκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» η όποια εν συντομία είναι η εξής:
Ποσόν 5 €, που συγκεντρώνεται από την συμμετοχή των αθλητών μελών των συλλόγων της ομοσπονδίας στον Μαραθώνιο, αλλά και ποσό 2€ που συγκεντρώνεται από την συμμετοχή των αθλητών μελών των συλλόγων της ομοσπονδίας στον αγώνα 5 &10 χιλιομέτρων, θα παρακρατείται από την ομοσπονδία, η οποία θα το παραδίδει σε κοινωφελή ιδρύματα που έχουν ανάγκη και που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Παράλληλα ποσόν 1 €, που συγκεντρώνεται από την συμμετοχή των αθλητών μελών των συλλόγων της ομοσπονδίας στον Νυκτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, παρακρατείται από την ομοσπονδία, η οποία το παραδίδει σε κοινωφελή ιδρύματα που έχουν ανάγκη και που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Για την υλοποίηση της συμφωνίας η Γενική συνέλευση της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, που διεξήχθη 20/12/2014 αποφάσισε να διαθέσει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την συμμετοχή των αθλητών μελών των συλλόγων της ομοσπονδίας, συνολικά:
1. Στον 3ο Νυκτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης 2014
2. 10ο Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
3. Στον 4ο Νυκτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης 2015

Κατά ½ στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ και το άλλο ½ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ).

Στα πλαίσια αυτά το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε μικρή τελετή για την παράδοση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) κ. Νικόλαο Γούλα των επιταγών με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στα ανωτέρω ιδρύματα βοηθώντας έτσι στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η τελετή έλαβε χώρα στα γραφεία της διοργάνωσης του Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στο Καυταντζόγλειο στάδιο. Από την πλευρά των ιδρυμάτων παρευρέθηκαν και παρέλαβαν τις επιταγές ο κ. Θεοδόσης Γεωργιάδης, πρόεδρος του συλλόγου ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ και η κα Ελισάβετ Παράσχου, αντιπρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ). Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός διευθυντής του Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης κ. Δρόσος Χριστόπουλος, ο Γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων κ. Ιωάννης Ποδιώτης, ο ταμίας της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων κ. Ιωάννης Πανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης κ. Δημ Λαμπρινίδης και μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου. Η εκδήλωση καλύφθηκε από την ΕΡΤ3, από το TV100 και από δημοσιογράφους του τοπικού τύπου.
Το Γραφείο Τύπου της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α-Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ

Καλή σας ημέρα,

Δυστυχώς λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεως μας, μας αναγκάζουν να αλλάξουμε τον τόπο διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΟΣΛΜΑ-Υ (Η ΑΊΘΟΥΣΑ ΣΤΟ 2ο δημοτικό με ευθύνη του Δήμου δεν μπορεί να ετοιμαστεί.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, οδός ΣΕΡΙΦΟΥ & ΞΑΝΘΗΣ.

1.     Από την προηγούμενη διεύθυνση, με αυτοκίνητο ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ ΔΕΞΙΑ ΔΕΛΦΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΡΙΦΟΥ

2.     Με τα πόδια από σταθμό ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ που στον νέο προορισμό είναι πιο κοντά 600 Μ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΜΠΑΖΗ. ΔΕΞΙΑ ΣΕΡΙΦΟΥ

Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε στο 2ο Δημοτικό στις 10:00, με ΙΧ προκειμένου να μεταφερθείτε

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλείται τον Κώστα Σάμιο 6976079500 ή και εμένα 6977360245


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ

Σε συνέχεια του από 10/11 ηλεκτρονικού μηνύματος, ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, σας καλούν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση  της ομοσπονδίας, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 12/12/2015 και ώρα 10:00 στο 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  (πρώην ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) Γρηγορίου Κυδωνιών 30, Αιγάλεω, 12241, στην  αίθουσα Δασκάλων,  πλησίον στάσης ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (προτελευταία στάση, Πλατεία Εσταυρωμένου). Καλό είναι να πάρουμε  την έξοδο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Προχωρούμε επί της ιεράς οδού προς τη Θηβών. Γρηγορίου Κυδωνιών στρίβουμε αριστερά για το Νο 30:Δες στον χάρτη.

Συνημμένη η ατζέντα θεμάτων, της Γενικής Συνέλευσης.

Καλή επιτυχία

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ______________                                                 _____________________

             ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ                                                  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ. ΚΑΤΣΙΦΑΣ 


Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. έχουν την τιμή να σας καλέσουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 11/12/2015
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η ετήσια τακτική Γενική μας Συνέλευση θα οριστεί εκ νέου για την επομένη Σάββατο 12/12/2015

Ο τόπος και η ώρα καθώς και η Ατζέντα με τα θέματα, θα σας αποσταλούν έγκαιρα με νεώτερη ανακοίνωση.
Παρακαλείστε το email να to αποστείλατε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Τετάρτη 18/11/2015 το μεσημέρι, με τα τυχόν θέματα, που θέλετε να περιληφθούν στην Ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης αναφέροντας και το όνομα του εισηγητή, που θα αναπτύξει τις προτάσεις στο σώμα.

Για διευκρινίσεις παράκληση να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο κ. Νίκο Γούλα 6977088966 ή τον Γεν. Γραμματέα κ. Βασίλη Κατσίφα 6946775222 ή με τον Γ. Διαμαντή στο 6977360245.

Πολύ μεγάλη η συμμετοχή της ΕΟΣΛΜΑ-Υ στον 33ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών

Ημερομηνία 30/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεγάλη είναι η συμμετοχή των μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), στις εκδηλώσεις του 33ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών 2015 «Γρηγόρης Λαμπράκης».

Η ΕΟΣΛΜΑ-Υ στα πλαίσια συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ, έχει συνάψει μια σημαντική συμφωνία με την Οργανωτική Επιτροπή του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που αφορά κοινωνικό και ανθρωπιστικό σκοπό.

Οι αθλητές που δηλώνονται από τους Συλλόγους Δρομέων, μέλη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, καταβάλουν συμβολικό ποσό, για όλα τα αγωνίσματα στις εκδηλώσεις του Μαραθωνίου.

Τα χρήματα αυτά τα συγκεντρώνει η επιτροπή, με σκοπό να αποδοθούν σε ιδρύματα, που έχουν κοινωφελή και ανθρωπιστικό σκοπό.

Το ΔΣ της ΕΟΣΛΜΑΥ έχει αποδώσει με επιταγές χρήματα σε διάφορα ιδρύματα, όπως:
• Στον Σύλλογο "ΦΛΟΓΑ" για παιδιά πάσχοντα από νεοπλασματική ασθένεια.
• Στο Περιφερειακό Γηροκομείο Ναυπλίου
• Στην «ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (Αθήνας)
• Στον Σύλλογο ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
• Χαμόγελο του Παιδιού
• Τοπικός Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Καρκίκο «ΦΛΟΓΑ ΒΟΛΟΥ»
• Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πύργου Ηλείας (ειδικό κέντρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
• και άλλα.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο του 2015 θα αποδοθούν στα ιδρύματα:

• Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Χαϊδαρίου
• ΑΜΕΑ Αγία Τριάδα Ναυπλίου
• Άγιοι Ανάργυροι Θήβας
• Ίδρυμα Αριστέας Λάρισας

Σε υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, 4.000 μέλη των συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, θα συμμετάσχουν στις φετινές εκδηλώσεις, με την μεγαλύτερη συμμετοχή, να αφορά το αγώνισμα του μαραθωνίου δρόμου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα αιτήματα των δρομέων μελών της ΕΟΣΛΜΑΥ, ήταν σημαντικά περισσότερα, αλλά η διοργάνωση δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στην τόσο μεγάλη ζήτηση.

Όπως είναι γνωστό, η Ομοσπονδία μας είναι ο βασικός τροφοδότης των εκδηλώσεων του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και των παράλληλων αγώνων 5 & 10 χιλιομέτρων και τα μέλη μας είναι αυτά, που έχουν συμβάλει καθοριστικά τα τελευταία χρόνια, στο να είναι αριθμητικά οι Έλληνες συμμετέχοντες, περισσότεροι από τους ξένους. Ελπίζουμε τον επόμενο χρόνο να καταστεί δυνατό, να αυξηθούν σημαντικά οι θέσεις που θα διαθέσει η Ομοσπονδία μας, καθώς έχουν αυξηθεί και συνεχίζουν να αυξάνονται και οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), εκφράζει την ικανοποίηση του για την ανταπόκριση των δρομέων και των Διοικήσεων των Συλλόγων.

Τέλος, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στην υλοποίηση των συμμετοχών των Συλλόγων μας, τόσο προς τον ΣΕΓΑΣ και τον πρόεδρό του κ. Κώστα Παναγόπουλο, όσο και προς την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου και τον πρόεδρο της κ. Ιωάννη Σταματόπουλο καθώς και το Γραφείο Μαραθωνίου.

Το Γραφείο Τύπου της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α-Υ

Συνάντηση ΔΣ ΕΟΣΛΜΑΥ με τον Γ.Γ.Αθλητισμού κ. Ιούλιο Συναδινό

DSC 0426 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), συναντήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού    κ.Ιούλιο Συναδινό, στα γραφεία της ΓΓΑ.

Στη συνάντηση, επικράτησε φιλικό και δημιουργικό κλίμα συνεργασίας. Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την οργάνωση της  «Άθλησης για όλους» στην Ελλάδα, καθώς και τρόποι που θα διευκολύνουν την υλοποίησής της.

Ο κ. Ιούλιος Συναδινός, δήλωσε ότι η «Άθληση για όλους» αποτελεί εκ των πραγμάτων προτεραιότητα, μια που απευθύνεται σε όλον τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για όλους», θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες συναντήσεις με την ΕΟΣΛΜΑΥ, με πρώτη μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Στις συναντήσεις αυτές πρότεινε τη συμμετοχή και άλλων κλάδων άθλησης, που στόχο έχουν την «Άθληση για όλους», αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων της ΓΓΑ, με σκοπό την, κατά το συντομότερο δυνατόν, παραγωγή αποτελεσμάτων.

Ο πρόεδρος της  ΕΟΣΛΜΑ-Υ κ. Νίκος Γούλας, αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου ΓΓΑ, εξέφρασε την πίστη του, ότι με τη νέα Διοίκηση η «Άθληση για όλους» θα πάρει, επί τέλους, τη θέση που της ταιριάζει στο αθλητικό στερέωμα της χώρας. Παράλληλα έθεσε την οργάνωση της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, στην διάθεση του ΓΓΑ, αφού οι στόχοι είναι κοινοί. 

Το Γραφείο Τύπου της  Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α-Υ

03

Αναζήτηση

Εγγραφή Newsletter

Σύνδεση Facebook

fb-1-un

Αθλητισμός για Όλους

1-3-5-1-eoslmay-a

Μέλος της Παγκόσμιας & Ευρωπαϊκής Ομοσπον. F.I.S.p.T. & U.E.S.p.T.

FISpT logo

uespt-union-europeen-sports-pour-tous

Αθλητισμός για Όλους

Συνεργαζόμενοι Φορείς

EOSLMA-Y 250X100-eng 001