Νέο Δ.Σ. στον Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης8 Ιανουαρίου, 2020

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

Στην Αίθουσα Τύπου του Καυτανζογλείου Σταδίου, διεξήχθη το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης.

Από τις αρχαιρεσίες που, όπως ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου, αποτελούσαν μέρος της Συνέλευσης αυτής, εκλέχθηκαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή για τα επόμενα δύο χρόνια.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα, αποτελείται από τους:

Δημήτρη Λαμπρινίδη, Πρόεδρο
Γιώργο Μαρκάκη, Αντιπρόεδρο
Άννα Μαρία Χαραλαμπίδου, Γραμματέα
Χριστόφορο Ιωαννίδη, Ταμία
Κώστα Κυριάκου, Έφορο
Αναπληρωματικά μέλη
Κωνσταντίνος Μανώλης
Αργύρης Μανώλας
Γιάννης Μπελούρης

Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι:
Νέλλη Σκαρογιάννη, Πρόεδρος
Λουκάς Δαγδηλέλης, Μέλος
Ηρακλής Αλεξάνδρου, Μέλος
Απόστολος Δράμπας, Αναπληρωματικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια την αγωνιστική, κοινωνική και εθελοντική δραστηριότητα του Συλλόγου, ώστε ο Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης να έχει ενεργό ρόλο στην δρομική κοινότητα και στην κοινωνία.


Share: