Διοργάνωση Αγώνα Ομοσπονδίας18 Ιουνίου, 2021

18 Ιουνίου 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΣΛΜΑ-Υ σας ανακοινώνει την από 17 Ιουνίου 2021 απόφαση του, για τη διοργάνωση ενός αγώνα της Ομοσπονδίας μας στην Κεντρική Ελλάδα και στον ιστορικό χώρο Θερμοπυλών-Αλαμάνας-Γοργοποτάμου, με χρονικό ορίζοντα για την πραγματοποίηση του τέλη Νοεμβρίου, με αρχές Δεκεμβρίου.

Σας καλούμε για την ευόδωση του σκοπού του εγχειρήματος αυτού, να συμμετέχετε ενεργά στον ιστορικής σημασίας αυτόν αγώνα, από τον οποίον όλοι μας θα αποκομίσουμε πολλαπλά οφέλη. Η προκήρυξη του αγώνα αυτού που ευελπιστούμε ότι θα καθιερωθεί και θα γίνει θεσμός για την Ομοσπονδία, θα δημοσιευθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
 Κωνσταντίνος Σάμιος  Παύλος Λέκκας

Share: