Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ23 Ιουλίου, 2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ                    Χαλκίδα, 10 Ιουλίου 2021
Σε σώμα συνήλθε την Παρασκευή 09 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ μετά τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021.
Το νέο ΔΣ έχει τριετή θητεία και η σύνθεση του έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γουβαιλης Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπλέτσας Γεώργιος
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σπανού Γεωργία
ΤΑΜΙΑΣ: Βοργιάς Ευάγγελος
ΕΦΟΡΟΣ/ΜΕΛΟΣ: Αντωνίου Ηλίας
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Λιακόπουλος Κυριάκος
Καλή επιτυχία στο έργο του νέου ΔΣ

Share: