ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΜΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΑ 20158 Ιουνίου, 2015

ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΑ 2015 ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Share: