3ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ «Στις Γειτονειες της Αθηνας» ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ13 Απριλίου, 2019

3ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ

«Στις Γειτονιές της Αθήνας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

Το αθλητικό γεγονός του 2ου ΑΓΩΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ «Στις Γειτονιές της Αθήνας» κινείται στο τρίπτυχο του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ, του Πολιτισμού και της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας.

Ο  Α.Π.Σ «ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ», θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση και υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος. Η βασική μας δέσμευση είναι να χρησιμοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας αποτελεσματικά, να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα, να είμαστε υπεύθυνοι για  την σωστή συλλογή και διαχωρισμό των απορριμμάτων που θα παραχθούν από τον αγώνα (κυρίως πλαστικά αντικείμενα) τα οποία θα συγκεντρωθούν και θα ανακυκλωθούν κατάλληλα σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης FREE-RECYCLE.

Η εταιρεία ανακύκλωσης FREE-RECYCLE στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης, κατά τη διάρκεια του 3ου ΑΓΩΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΆΡΕΩΣ «Στις Γειτονιές της Αθήνας», θα παρέχει επί πλέον στον χώρο εκκίνησης συνεργείο ανακύκλωσης στο οποίο όποιος επιθυμεί μπορεί να φέρει τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές του, για ανακύκλωση.   

ΔΕΚΑ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

  1. Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων.
  2. Αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες.
  3. Ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά όπως μέταλλα, γυαλί, πλαστικό.
  4. Συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου και στη μείωση της εξόρυξης.
  5. Περιορίζεται η βιομηχανική ρύπανση καθώς μειώνεται η παραγωγή καινούργιων συσκευών.
  6. Μειώνεται το κόστος αποκομιδής και μεταφοράς στους ΧΥΤΑ.
  7. Οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά μειώνουν το κόστος παραγωγής και τις ανάγκες τους για πρώτες ύλες και ενεργειακές πήγες με αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.
  8. Η ανάπτυξη της ανακύκλωσης αυξάνει τις θέσεις εργασίας.
  9. Κάθε χρόνο κάθε ευρωπαίος καταναλωτής δημιουργεί κατά μέσο όρο 16 κιλά απορριμμάτων από ηλεκτρονικές συσκευές.
  10. Στην Ελλάδα πωλούνται πάνω από ένα εκατομμύριο μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές. 

Ευχαριστούμε πολύ που υποστηρίζετε την προσπάθειά μας για ένα πράσινο αθλητικό γεγονός

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 


Share: