14 ιουλιου 2017 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΕΟΣΛΜΑΥ2 Αυγούστου, 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Σήμερα, 14η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, συνήλθαν τα μέλη αυτού, στην Αθήνα, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου TITANIA, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Παρόντες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι:

ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
2. Οργάνωση Γραφείων Ομοσπονδίας
3. Έγκριση Κριτηρίων Χορήγησης Αιγίδας της Ομοσπονδίας
4. Προτάσεις για τη βελτίωση διεξαγωγής των αγώνων δρόμου με την βοήθεια μηχανογραφικής υποστήριξης. Data base Αποτελεσμάτων με την υποστήριξη της ομοσπονδίας.
5. Διάφορα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο
Ο δικηγόρος της ΕΟΣΛΜΑ-Υ κ. Ι Παπαγιάννης ενημέρωσε το σώμα για την υποβολή στο ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Θ’ ΤΜΗΜΑ της προσφυγής με στοιχεία ΑΚ 1995/6.11.2013 που εκδικάστηκε 10.11.2016.
Με την 2048/30.6.2017 απόφαση η προσφυγή της ΕΟΣΛΜΑ-Υ για την χορήγηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.

Εξετάστηκε το νομικό οπλοστάσιο της Ομοσπονδίας και αποφασίστηκε ομόφωνα η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Χρονικός περιορισμός είναι 60 ημέρες από την επίσημη κοινοποίηση στον δικηγόρο που εκτιμάται σε τρείς μήνες από σήμερα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για την συνάντηση στο υπουργείο με τον κ. Στέλιο Συκά, Σύμβουλο του Υφυπουργού Αθλητισμού-Πολιτισμού κ. Γεωργίου Βασιλειάδη σχετικά με το θέμα της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.

ΘΕΜΑ 2ο
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Διαμαντής ενημέρωσε το σώμα για τη ενοικίαση των Γραφείων από 1/6/2017. Ενημέρωσε επίσης για την αλλαγή της έδρας και για το βάψιμο των γραφείων.

Ο κ. Γιώργος Διαμαντής και η κα Ελένη Μπερτσάτου ανέλαβαν να καταβάλουν προσπάθεια για τον εξοπλισμό των γραφείων

Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Διαμαντής κάτοικος Αθηνών οδός Λοκρίδος 12-16, 11474 με Α.Δ.Τ. ΑΚ152920
1. Για κάθε ενέργεια και την υπογραφή κάθε εγγράφου για την εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής στα νέα γραφεία.
2. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον πάροχο της τηλεφωνικής γραμμής. Ο λογαριασμός θα εκδίδεται στο όνομα της ομοσπονδίας.

ΘΕΜΑ 3ο
Ο κ. Σταύρος Τσιμακίδης παρουσίασε κριτήρια χορήγησης Αιγίδας της ομοσπονδίας. Αποφασίστηκε ομόφωνα να στείλει ο κ. Τσιμακίδης άμεσα τα κριτήρια που έχει συγκεντρώσει στα υπόλοιπα μέλη του σώματος ώστε να συγκεντρώσει και τις δικές τους παρατηρήσεις και να παρουσιαστεί στο επόμενο συμβούλιο ολοκληρωμένη λύση:
1. Κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο Διοργανωτής όσο αφορά την διεξαγωγή του Αγώνα.
2. Συνάφεια με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας
3. Προστιθέμενη αξία για τη Ομοσπονδία ήτοι τρόπους επικοινωνίας της ΕΟΣΛΜΑ-Υ μέσω του Αγώνα.
4. Αίτηση που πρέπει να συμπληρώνει ο διοργανωτής με τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 4ο
Παρουσιάστηκαν από τον Γεν. Γραμματέα κ Γεώργιο Διαμαντή Προτάσεις για τη βελτίωση διεξαγωγής των αγώνων δρόμου με την βοήθεια μηχανογραφικής υποστήριξης που είχαν συνταχθεί από τον κ. Νεόφυτο Τζουανάκη. Τα μέλη του σώματος βρήκαν τις προτάσεις ενδιαφέρουσες αλλά επιφυλάχθηκαν αφού προέκυψαν τεχνικές απορίες. Αποφασίσθηκε να κληθεί ο κ Τζουανάκης στο επόμενο συμβούλιο για διευκρινίσεις που θα βοηθήσουν τα μέλη στην απόφασή τους.
ΘΕΜΑ 5ο
Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί εκ νέου επιστολή στον ΣΕΓΑΣ προκειμένου να διαθέσει τον επίσημο καταμετρητή της IAAF για μέτρηση διάδρομων αγώνων συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 6ο
Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί εκ νέου επιστολή στον ΣΕΓΑΣ για παραχώρηση της θέσης του στην IAU

Επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα καθοριστεί.
Η ατζέντα της συνεδρίασης θα σταλεί στα μέλη, πριν την συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων.

__________ ____________
Ν. Γούλας Γ. Διαμαντής
Πρόεδρος Δ.Σ. Γεν. Γραμματέας

ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Share: